Технички барања за поврзување на платформата

Основни технички барања:

  • Да поседува сопствен АС број (ASN - Autonomous System Number) и доволен број на јавни ИП адреси доделени од соодветен регистар (RIR - Regional Internet Registry)
  • Оптичко поврзување на заинтересираната страна до една од локациите на платформата (или до двете локации)
  • Соодветен модул за поврзување (SFP модул) - листа на компатибилни/тестирани SFP модули
  • Технички контакт кој ќе биде одговорен за поврзувањето (примарно контакт лице, мобилен телефон, е-маил или 24/7 дежурен NOC центар)

 

Достапни брзини на поврзување на секоја локација:

Брзина Начин на поврзување
1 Gbit 1G SFP
10 Gbit 10G SFP+
40 Gbit 40G QSFP+
(ограничен број на порти по локација: 2)

 

асд